Responsive image

หอพักและอพาร์ทเม้นท์ รอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ขั้นตอนการค้นหาหอพัก

1. เลือกทำเล ดูแผนที่แล้วเลือกตำแหน่งสถานที่ตั้งหอพัก ที่ปรากฏเป็นตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมบนแผนที่ ตามต้องการ โดย สีน้ำเงิน คือ หอพัก สีเขียว คือ อพาร์ทเม้นท์

2. กดดูข้อมูล เมื่อนำเมาส์ไปชี้ที่ช่องสี่เหลี่ยมที่มีตัวเลขบนแผนที่ จะปรากฏชื่อหอพัก เมื่อกดคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยม จะเข้าสู่หน้าข้อมูลหอพัก (ในกรณีที่ใช้ มือถือ หรือ แท๊บเลต สามารถดูหมายเลขและรายชื่อหอพักได้ด้านล่างแผนที่)

3. สัญลักษณ์พิเศษ ถ้าหอพักใดมีสัญลักษณ์พิเศษติดไว้ หมายความว่าเป็นหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ที่มีส่วนลด โปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษ สำหรับ นักศึกษาหรือผู้เข้าพัก (บางหอพักสามารถเข้าไปคุยต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรง)

4. สำรวจสถานที่ หากนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเช่าพักต้องการดูห้องหรือสำรวจสถานที่นอกเหนือจากที่โชว์ใน Website สามารถเดินทางไปหอพักที่ต้องการด้วยตนเองได้ โดยเส้นทางสามารถดูได้จากแผนที่ หรือ Search ชื่อหอพักใน Google Map

*หมายเหตุ* นักศึกษาที่เข้าไปติดต่อกับหอพักสามารถแจ้งได้ว่าเป็นนักศึกษาม.หอการค้าที่ได้รับข้อมูลจาก ”เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเครือข่ายผู้ประกอบการหอพักรอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดเพิ่มเติม